top of page
Tarieven 2021

Scio-Eductor een intake en doormeting  consult per uur € 95,00

Scio Eductor Peak Performance Prep voor 24 uur E495,00

Systeemopstelling consult per uur € 95,00

 

Lifestyle coaching vanuit epigenetica en orthomoleculaire inzichten consult per uur € 95,00


Healing en reading massage consult per uur € 75,00

Akasha healing reading per sessie €150,00

Vergoeding door zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars kunnen de consulten van een alternatieve geneeswijze vergoeden, afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Informeert u zich hierover bij de zorgverzekeraar.

In de regel vergoeden zij doorgaans een bedrag van 40,- tot 45,- euro per consult per dag. Dat betekent dat u bij een consult zelf een deel zal moeten bij betalen.

Tevens dient de behandelaar te zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging. Omdat ik licentie lid ben en aangesloten bij de beroepsvereniging Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) worden de consulten vaak vergoed. Om dit zeker te weten kunt u  mijn AGB zorgverlenerscode vermelden in een e-mail naar uw zorgverzekeraar. U vraagt in deze mail of u met uw aanvullende verzekering, bij behandeling door de BATC Therapeut, voor vergoeding in aanmerking komt. De zorgverzekeraar dient duidelijk aan te geven welke werkvormen vergoed zullen worden.

 

Op Consult

Na een intake die in de praktijk vaak wat langer duurt, blijkt dat de consulten gemiddeld een uur duren. De frequentie van het aantal consulten ligt in het begin van de therapie meestal op eens per vier weken. Later wordt dit dan om de zes weken tot twee maanden.

U kunt ook een tien-ritten kaart aanschaffen (inclusief een gratis consult) om een specifiek probleem grondig aan te pakken en op te lossen. De prijs hiervan bedraagt E855,- en dient bij het eerste consult te worden betaald.

 

Vergoeding van supplementen

Voedingssupplementen worden helaas niet meer vergoed, ook niet wanneer ze door uw huisarts of specialist zouden worden voorgeschreven. Mocht u besluiten voedingssupplementen te gaan gebruiken in het kader van de behandeling, dan wordt er altijd van te voren een berekening gemaakt van de te verwachten kosten.

Vergoeding van de kosten van eventueel laboratoriumonderzoek

Regulier, dus gangbaar laboratoriumonderzoek van bloed, urine, ontlasting enzovoort kan via de huisarts of de specialist lopen en zo voor vergoeding in aanmerking komen. Speciale aanvullende laboratoriumonderzoeken worden in de regel niet vergoed en komen voor eigen rekening.

Klachten

Uw klachten worden door mij serieus genomen. Er is immers altijd ruimte voor verbetering. Mochten wij er samen in alle redelijkheid niet uitkomen, dat kunt u voor klachten en tuchtrecht terecht bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB).

Tarieven No-Show


Het kan een keer voorkomen dat u niet naar een afspraak kunt komen.

 

Bel in dat geval s.v.p. tijdig af via (06) 51966918

Tot 24 uur voor de afspraak kan de afspraak kosteloos worden afgezegd. Indien dit niet op tijd gebeurt, ben ik helaas genoodzaakt om €50 in rekening brengen.

bottom of page